Primăria Runcu, proiect de peste 2 milioane de lei, pentru dotarea liceului din Bâlta cu mobilier și echipamente digitale

0
136

Primăria comunei Runcu, judetul Gorj, derulează, încă din luna august, proiectul ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEHNOLOGIC ”GENERAL CONSTANTIN ȘANDRU” BÂLTA, COMUNA RUNCU”, în valoare de  2.380. 000, 04 lei. Obiectivul general al proiectului: Dotarea unităților de învățământ din comuna Runcu, dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și formare în vederea reducerii decalajelor în învățare, respectiv asigurarea dotărilor necesare, din punct de vedere hardware și software, pentru dezvoltarea competențelor digitale, în toate unitățile de învățământ din comuna Runcu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dotări pentru transformarea digitală a școlilor din comuna Runcu cu scopul de a facilita învățarea online,

– Dotări și investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare,

– Dotări pentru transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ tehnic cu scopul de a facilita învățarea online,

-Dotări și investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare,

– Dotări menite să asigure infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele rurale, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoarele informatice și echipamente dedicate. – Procurare dotări necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotări și echipamente educaționale specializate pentru elevii din mediul rural.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.380.000,04 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 1.911.500,04 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 363.185,00 lei iar valoarea sumelor neeligibile este de 105.315,00 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here