CEO: Amenzi de peste 15.000 lei și trei accidente mortale în curs de cercetare

0
173

De la începutul anului 2022 și până în prezent Societatea Complexul Energetic Oltenia a înregistrat și raportat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj un accident de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

În urma verificărilor întreprinse, inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă au aplicat 4 sancțiuni în valoare de 15.500 lei.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse următoarele măsuri de remediere:

– angajatorul va adopta soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor, în sensul că va pune la dispoziţie lucrătorilor vestiare corespunzătoare, cu suprafețe curățate și renovate; 

– la efectuarea lucrărilor extractive va fi respectată în totalitate metoda de exploatare minieră, atât  monografia de lucru, cât și întreaga documentație tehnică la executarea lucrărilor;

– angajatorul va respecta semnalizarea corespunzătoare privind riscurile căderii de material de pe benzile de transportare în timpul funcționării acestora;

– căile de circulație se vor menține în permanență în stare de curățenie, fiind interzisă depozitarea de materiale, piese de schimb sau aglomerări de material depus, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment;

– în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă, angajatorul va respecta pe perioada funcționării echipamentelor de muncă, structura de personal în conformitate cu Normativul de personal aprobat;

– atunci când lucrătorii își desfășoară activitatea la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejați contra condițiilor atmosferice nefavorabile și, dacă este necesar, contra căderii de obiecte.

Menționăm faptul că, măsurile dispuse nu au caracter limitativ. Persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă le revine obligaţia de a lua toate  măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile legale, în vederea eliminării riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesionala în ceea ce priveşte toate activităţile lucrative desfăşurate.

În prezent, se află în curs de cercetare 3 evenimente mortale la angajatorul Societatea Complexul Energetic Oltenia.

De asemenea, pe parcursul anului 2021, Societatea Complexul Energetic Oltenia a înregistrat și raportat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj un număr de 22 accidente de muncă, dintre care un accident de muncă mortal.

În urma verificărilor întreprinse, inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă au aplicat 5 sancțiuni în cuantum de 21.500 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here